Voor- en vroegschoole educatie (vve)

Binnen kinderdagverblijf Bommel de Beer werken wij met het VVE programma Uk &Puk. VVE staat voor Voorschoolse – en Vroegschoolse Educatie. Dit is een taalprogramma voor de brede ontwikkeling van jonge kinderen, het stimuleert kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Ontdekken is belangrijk, het liefste met echte materialen. Zoals het voelen en beleven van water tot ijs en het proeven van zout, zoet en zuur. Het dagelijks leven wordt gebruikt om kinderen begrippen bij te brengen. Het tellen van de kinderen, het benoemen van de kleuren, het ontwikkelen van het smaakgevoel door voedingsmiddelen eens met de ogen dicht te eten, het spelen van spelletjes waar cijfers, letter en begrippen in voor komen, zoals rijmen en tegenstellingen enzovoort.

Uk & Puk

Aan de hand van thema’s heeft Uk & Puk diverse ‘belevings’-opdrachten uitgewerkt, die aangevuld worden met eigen knutselideetjes. Zoals bij het thema Regen. Kinderen brengen van thuis de regenlaarsjes en parapluutjes mee. Puk laat zijn paraplu zien aan de kinderen , en de kinderen doen voor hoe Puk zijn paraplu buiten in de regen moet gebruiken. Uiteraard wordt er ook buiten in de waterplassen gestampt en wordt er het leuke aangeleerde regenliedje gezongen. Maar ook wordt er geknutseld met waterverf en maken een kunstwerk van nat en droog zand. Het zal niet altijd gaan zoals wij vinden dat het hoort te gaan. Een kind kan het wel veel leuker vinden om met het zand op tafel te spelen dan het kunstwerkje af te maken. Daarom vinden wij het belangrijk om veel foto’s te maken. Zodat niet het resultaat spreekt van wat een kind heeft gedaan maar dat de beleving van een kind spreekt. Ook is het voor de ouders erg leuk om te zien hoe hun kind een activiteit heeft beleefd.

Het werken met Uk & Puk zorgt voor inspiratie bij pedagogisch medewerkers en is erg leuk voor de kinderen. Elke dag worden de ontwikkelingsgebieden van het kind gestimuleerd. De taal, het lezen, de creativiteit en fijne motoriek tijdens de knutselactiviteiten en de grove motoriek bij de buiten activiteiten en binnen met bv pittenzakken werpen in een hoepel etc. . Uw kind wordt langzaam voorbereid op de basisschool. Zo leren de kinderen spelenderwijs van een hulpbehoevende baby tot stoere peuter en uiteindelijk een zelfstandig lagere schoolkind te worden.

Bent u benieuwd geworden?

Kom vrijblijvend een rondleiding volgen of schrijf uw kindje in.

Scroll naar boven