Peuteropvang "De Honingbijtjes"

Spelend leren
De peuteropvang is één van de eerste stappen uit de eigen wereld van uw peuter. Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen hier iedere week onder deskundige begeleiding spelen met hun leeftijdsgenootjes. Binnen de muren van peuteropvang "De Honingbijtjes" zijn werkzaam Marieke, Janin, Ilse en Marion.

Op de peuteropvang leren zij een aantal belangrijke vaardigheden, zoals samenwerken met andere kinderen, op je beurt wachten en eerlijk delen. Vaardigheden die de overgang naar de basisschool straks soepeler laten verlopen. Spelenderwijs vergroten de peuters hun ervaringswereld.

Voor- en vroegschoolse educatie

VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is een verzamelnaam voor landelijk vastgestelde methodes die jonge kinderen spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling. Het ontwikkelingsgerichte activiteitenaanbod bij De Honingbijtjes  komt tot stand met de methode Uk &Puk. Zo zorgt De Honingbijtjes ervoor dat alle kinderen, zowel op de peuteropvang als op het kinderdagverblijf, goed voorbereid naar de basisschool kunnen. Uiteraard hebben we dan ook altijd zeer korte lijntjes met de Petrusschool.

Hoe werkt VVE dan?
VVE werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld en het dagritme van kinderen. Kinderen worden hierdoor in hun brede ontwikkeling gestimuleerd. Bijvoorbeeld op het gebied van taal, maar denk ook aan vaardigheden als: op je beurt wachten, delen, kleuren herkennen en tellen.

De voordelen van VVE

  • draagt bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen;
  • zorgt voor een vlotte start op de basisschool;
  • heeft oog voor de behoeftes van ieder kind;
  • geeft meer zicht op en speelt beter in op ontwikkelingsachterstanden van kinderen.

VVE volgens landelijk vastgestelde methode
De gemeente is verantwoordelijk voor het voorschoolse deel van VVE. Soms subsidieert de gemeente een landelijk vastgestelde methode. Kinderen die risico lopen op een onderwijsachterstand kunnen dan een aanvullende VVE-indicatie krijgen. Dit bekent dat zij het advies krijgen extra dagdelen naar de peuterspeelzaal te komen.

Bent u benieuwd geworden?

Kom vrijblijvend een rondleiding volgen of schrijf uw kindje in.

Scroll naar boven